آموزش زبان انگلیسی آنلاین

ضرب المثل های انگلیسی

یکی از مهمترین قسمت فرهنگ هر کشوری ضرب المثل های آن است که ما سعی میکنیم تعداد قابل ملاحظه ای از این ضرب المثل ها را در این سایت برای شما بیان کنیم