گذری بر زندگینامه ویلیام شکسپیر ویلیام شکسپیر در استانه چهارصد سالگی هنوز هم جوان است و خواندنی نابغه بودن یا نابغه نبودن ; مساله این است. ویلیام شکسپیر در ۲۳ آوریل سال ۱۵۶۴ متولد شد. او در سال ۱۵۸۲ در…

بیشتر بخوانید